Pobyt rezydenta długoterminowego EU

Zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE uprawnia cudzoziemca do pobytu w Polsce przez czas nieoznaczony (czyli na stałe).

Zezwolenie to  może zostać udzielone cudzoziemcowi, który:

  • przebywa w Polsce legalnie i nieprzerwanie przez co najmniej 5 lat;
  • posiada źródło stabilnego i regularnego dochodu w ciągu 3 lat pobytu w Polsce bezpośrednio przed złożeniem wniosku (lub przez okres 2 lat w przypadku osób, posiadających Niebieską Kartę);
  • posiada potwierdzoną znajomość języka polskiego;
  • posiada ubezpieczenie zdrowotne;
  • posiada prawo do lokalu, w którym zamieszkuje.
venenatis elit. adipiscing sed facilisis dolor.