Adam Figat

Wspólnik
Brief info

Absolwent Wydziału Historii Uniwersytetu Warszawskiego.
Karierę zawodową rozpoczął w Urzędzie do Spraw Cudzoziemców w Warszawie, gdzie zajmował się m. in. prowadzeniem Wykazu Osób Niepożądanych.
Od 2014 do 2019 - inspektor w Komendzie Głównej Straży Granicznej w Warszawie, gdzie zajmował się opiniowaniem cudzoziemców ubiegających się o zezwolenia na pobyt.
Poliglota i kulturoznawca. Biegle włada kilkoma językami obcymi.

consequat. dolor. et, in Sed elit.